Wat kun je verwachten?

Wat kun je verwachten van hypnotherapie?

De therapie begint met een intakegesprek. We gaan uitgebreid bespreken waar je mee worstelt en waar je hulp bij nodig denkt te hebben. Waar wil je aan werken? Wat wil je bereiken? Het antwoord op deze vragen vormt ons vertrekpunt. Wanneer het voor ons allebei goed voelt zal ik je kort in hypnose brengen zodat je kunt ervaren hoe prettig het is om in hypnose te zijn.

Er is ruimte om vragen te stellen over de therapie, de werkwijze, enz. We spreken het te volgen traject af met een behandelplan. De therapie die ik toepas is afgestemd op jouw hulpvraag. In de therapie breng ik de onderliggende patronen, processen en structuren in beeld.

Werkwijze hypnotherapie sessies

Aanmelden kan telefonisch of per e-mail. Als je het contactformulier invult, neem ik contact met je op en plannen we eventueel een vrijblijvend oriënterend gesprek. Je hebt geen verwijsbrief nodig.

Hoe werken sessies?
Werktijden
Privacy Beleid
Kwaliteitswaarborging

Hoe werken sessies?

Hoe werken sessies?

Elk traject is anders. Per cliënt verschilt het aantal behandelingen. Dit is afhankelijk van de klacht. Een gemiddelde sessie duurt circa 1,5 uur inclusief voor- en nagesprek. De technieken die ik gebruik worden steeds in overleg gedaan.

Vanzelfsprekend is alles, wat er tijdens de sessies besproken wordt strikt vertrouwelijk en valt onder het beroepsgeheim en de erecode van de therapeut. Wederzijds vertrouwen en respect zijn belangrijk voor een succesvolle therapie. Dat betekent dat er een gelijkwaardige relatie is tussen jou en de therapeut. Iedereen heeft daarin zijn/haar eigen verantwoordelijkheid.

De behandelfrequentie is afhankelijk van de aard van de klacht. In het begin van de therapie zullen de afspraken elkaar sneller opvolgen omdat er iets gestart moet worden. Is de therapie op gang, dan is het mogelijk meer tijd te plannen tussen de afspraken.

De duur van de behandeling is afhankelijk van de aard en de complexiteit van je hulpvraag.

Werktijden

Werktijden

Voor cliënten die op werkdagen overdag niet in staat zijn om therapie te volgen, bestaan ’s avond of op zaterdag mogelijkheden. Hiervoor wordt geen toeslag in rekening gebracht.

Mijn praktijk aan huis is gevestigd aan de Kapelland 18, 2264 HX Leidschendam

Raadpleeg hiervoor je eigen verzekeringspolis of ga naar http://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/hypnotherapie

Privacy Beleid

Privacy Beleid

Op 25 mei 2018 zal Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van de EU van toepassing worden en zal onder andere bepaalde aanpassingen vereisen in de manier waarop organisaties persoonsgegevens van personen binnen de EU verwerken. Soulsence heeft de nodige aanpassingen gedaan om aan deze wet te voldoen.

Bekijk Privacy Beleid

Kwaliteitswaarborging

Kwaliteitswaarborging

Ik ben lid van de Nederlandse Beroepsvereniging voor Hypnotherapeuten (NBVH). De behandelingen vallen onder het klachtenreglement van de NBVH, het klachtrecht van de Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg (SCAG) en het tuchtrecht van het Tuchtcollege Complementaire Zorg (TCZ). De therapeut valt onder een onafhankelijke klacht- en tuchtrecht.

Menu