Kosten & vergoedingen

Kosten

Als erkend Registertherapeut BCZ® worden mijn consulten (gedeeltelijk) vergoed door de meeste zorgverzekeraars. Het eigen risico is niet van toepassing bij hypnotherapie. Die geldt alleen voor vergoedingen vanuit het basispakket.

Het aantal consulten en de frequentie zal afhankelijk zijn van je vraag en/of je wens en het verloop van het traject.

Kennismakingsgesprek (optioneel) Gratis
Intake en consult 1,5 uur € 90,-
Vervolgconsult 1,5 uur € 90,-
Hypnotische maagband (per sessie) 1,5 uur €90,-

Betaling graag contant of overmaken na de sessie. De factuur krijg je daarna per e-mail toegestuurd.

De factuur wordt na het consult meteen meegegeven of toegestuurd. Deze kun je ter vergoeding indienen bij je zorgverzekeraar.
Kosteloze annulering van een consult is mogelijk tot 24 uur van tevoren.

Vergoedingen
Registratie van Soulsence

Vergoedingen

Vergoedingen

De meeste zorgverzekeraars in Nederland vergoeden de behandeling geheel of gedeeltelijk, mits de cliënt aanvullend verzekerd is en de therapeut erkend en gekwalificeerd is. Raadpleeg hiervoor je eigen verzekeringspolis of ga naar http://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/hypnotherapie.

Mijn gegevens waar je ziektekostenverzekeraar om kan vragen:
NBVH-lidnummer: 16006
AGB-code zorgverlenersnummer: 90/101768
AGB-praktijkcode nummer: 90/61279
RBCZ-licentienummer: 403437R

Ik ben aangesloten bij de geschillencommissie van de SCAG en voldoe aan de WKKGZ eisen.
Ook beschik ik over het door CPION/SHO geaccrediteerde diploma Psychosociale Basiskennis PsBK (TranceArt Den Haag)

Registratie van Soulsence

Registratie van Soulsence

Ik ben aangesloten bij de Nederlandse Beroepsvereniging van Hypnotherapeuten (NBVH) met registratienummer 16006. Zie ook: http://www.hypnotherapie.nl/

De praktijk is met de naam Soulsence.nl geregistreerd bij het landelijk informatiecentrum van de zorgverzekeraars, Vektis, en opgenomen in het Algemeen Gegevens Beheer Zorgverleners, AGBZ, met als persoonlijke AGB-code 90/101768 en de praktijk AGB-code is 90/61279.

Bij de Kamer van Koophandel is de praktijk onder de naam Soulsence.nl geregistreerd met het KvK nummer: 65410815.

Mocht u ontevreden zijn en komen we er samen niet uit, dan kunt u contact opnemen met mijn beroepsvereniging (www.hypnotherapie.nl). Daar kunt u beroep doen op een klachtenfunctionaris zoals voorgeschreven in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). In navolging van deze wet ben ik ook aangesloten bij de geschilleninstantie van de SCAG.
Ik ben ingeschreven in het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ), met licentienummer 403437R. Deze koepel verzorgt het tuchtrecht (www.tcz.nu).

Menu