Regressietherapie

Wat is regressietherapie?

Regressie betekent terug gaan in de tijd. Wanneer je onder hypnose terug gaat naar het verleden van je klacht, spreken we van regressietherapie.

De therapeut maakt gebruik van de therapeutische trance om zijn cliënt te begeleiden naar gebeurtenissen uit het verleden, die de oorzaak zijn van huidige problemen of klachten.

Herken je dat een bepaald vervelend gevoel of een bepaalde vervelende situatie steeds terug komt in je leven? Meestal duidt dit er op dat er een gebeurtenis in het verleden nog niet volledig is verwerkt.

Tijdens regressie herbeleef je in trance ervaringen uit het verleden. Als onderdrukte emoties, gedachten en lichamelijke reacties zijn geuit, ontstaat er inzicht in wat toen is gebeurd en hoe je erop hebt gereageerd. Je merkt dan dat overtuigingen en reactiepatronen die toen zijn ontstaan nu nog steeds in je leven aanwezig zijn. Echter omdat de omstandigheden nu anders zijn, kun je deze patronen en reacties bijstellen. Je ontwikkelt nieuwe keuzemogelijkheden die probleemoplossend werken. Onder zorgvuldige begeleiding worden deze – veelal traumatische – ervaringen opgespoord, opnieuw beleefd en alsnog verwerkt.

Wat is reïncarnatietherapie?

Reïncarnatietherapie betekent wedergeboorte en valt onder regressietherapie. Voor het succesvol ondergaan van een reïncarnatiesessie of vorige levenservaring is geloven in reïncarnatie niet nodig, wel een open geest. De herinneringen aan vorige levens kunnen zelfs gezien worden als een metafoor voor het huidige probleem.

Tijdens een regressie kunt je veel verder teruggaan naar het verleden. Dat kan betekenen je kindertijd, de tijd in de baarmoeder, de conceptie en zelfs een vorig leven. In trance is het geen uitzondering om terecht te komen in herinneringen aan andere levens.
Of het hierbij gaat om een eigen vorige leven of ervaringen van anderen die met ons verbonden zijn, dat doet er eigenlijk niet toe. Het gaat erom dat deze ervaringen een grote indruk op ons gemaakt hebben en ons soms belemmeren om voluit in het huidige leven durven leven. Het is niet noodzakelijk dat je in vorige levens hoeft te geloven.

Regressietherapie
Menu